2017-11-15

طناب‌نورد

ربات طناب‌نورد رباتی است که می‌تواند طول یک طناب کشیده‌شده از سویی به سوی دیگر را بپیماید. این ربات کاربردهای مختلفی دارد و از جمله مهم‌ترین کاردبردهای آن در صنعت برق است.
2017-11-15

کاوشگر

تصور کنید می‌خواهید بر روی کره‌ی ماه تحقیقاتی انجام دهید. ربات کاوشگر راه حل خوبی برای انجام این هدف است. این ربات برای کشف محیط‌های ناشناخته به کار می‌رود و طراحی آن به گونه‌ای است که می‌تواند سطوح ناهموار را بپیماید.