2022-08-10

مخترع شو – چالش عبور از پل شکسته

در این چالش فرض می کنیم وسیله نقلیه ما در حین عبور از مسیر خود با یک پل شکسته روبرو می شود. شما می بایست با خلاقیت و تفکر خود، راه حلی برای عبور وسیله نقلیه خود از این پل شکسته بیابید.
2022-08-10

مخترع شو – چالش کدنویسی اسکرچ با ربات

در این چالش، پیشروباتی ها باید ربات خود را به یک معلم ریاضی تبدیل کنند و به کمک ربات، یک مفهوم درس ریاضی را به دانش آموزان تدریس نمایند.
2022-09-01

مخترع شو – چالش ساخت درزین

در این چالش، شما پیشروباتی عزیز می‌بایست با استفاده از هوش و خلاقیت خود، یک درزین(خطرو) ریلی برای جابه‌جایی مأموران راه‌آهن طراحی کنید تا بتوانند خطوط ریلی را بازرسی و در صورت لزوم تعمیر کنند.
2022-09-24

مخترع شو – لیگ ساخت ربات مهماندار

در این چالش، شما پیشروباتی عزیز می‌بایست با استفاده از هوش و خلاقیت خود، یک ربات مهماندار طراحی کنید تا از مهمانان شما در هنگام عید نوروز پذیرایی کند.