2023-06-21

مخترع شو ویژه مدارس – چالش ربات گلف باز

شما پیشروباتی عزیز، برای شرکت در این دوره از مسابقات مخترع شو، ابتدا باید ربات گلف‌باز خود را طبق قوانین بسازید، از سازه خود فیلم بگیرید و برای ما بفرستید. هدف از برگزاری این مسابقه، ساخت یک ربات گلف‌باز است که در مدت زمان یک دقیقه تعدادی توپ پینگ‌پنگ را در حفره‌ی زمین گلف بیاندازد.
2023-01-01

مسابقه ربات در برابر کرونا

در این چالش، قرار است که پیشروباتی‌ها با استفاده از توانایی حل مسئله و هوش خود، به جنگ ویروس کرونا بروند و به مردم جهان کمک کنند تا بتوانیم هر چه زودتر این ویروس را شکست دهیم.
2022-12-28

مخترع شو – چالش ساخت ماشین گلدبرگ

در این چالش، شما پیشروباتی عزیز می بایست با استفاده از هوش و خلاقیت خود، ماشین گلدبرگی طراحی کنید که با طی یک مسیر جذاب و هیجان انگیز در انتهای عملکرد خود، گلدان و یا گیاهی را سیراب نماید.
2022-12-24

مخترع شو – چالش ساخت جرثقیل برجی

شما پیشروباتی عزیز، برای شرکت در این دوره از مسابقات ابتدا جرثقیل برجی را بسازید، از سازه خود فیلم بگیرید و برای ما بفرستید، تیم فنی پیشروبات سازه شما را بررسی خواهند کرد و در صورت تایید وارد مسابقه حضوری این دوره خواهید شد.