آخرین ربات ها و سازه ها

ربات مثلثی نسخه ۲

robot video- ربات مثلثی نسخه ۲

در نسخه شماره ۲ ربات مثلثی با استفاده از دو موتور و چند مکانیزم حرکتی ساده ربات مثلثی می‌سازیم که علاوه بر قدم برداشتن بتواند به راحتی تغییر جهت نیز بدهد.

ربات مثلثی نسخه ۱

ربات کنترلی

با استفاده از پک کای ربات می‌خواهیم یک ربات مثلثی شکل بسازیم که با استفاده از یک موتور و مکانیزم حرکتی ساده بتواند راه برود.

ربات دوپا

humanoid kai robot

در این صفحه با ساخت یک ربات انسان‌نما یا ربات دو پا که تنها با استفاده از یک موتور می‌تواند بر روی دوپای خود قدم بردارد آشنا خواهید شد.