2017-11-15

ترازوی عقربه‌ای

ترازوی عقربه‌ای (Scale) وسیله‌ای برای اندازه‌گیری وزن اجسام است. اساس کار این ترازو تبدیل حرکت رفت و برگشتی به حرکت چرخشی بر اساس وزن جسم می‌باشد.
2017-11-16

دریل ستونی

دریل (Drill) وسیله‌ای است برای سوراخ‌کاری که در بسیاری از ساخت و سازها استفاده می‌شود و شما هم می‌توانید برای ساخت کاردستی‌هایتان از آن استفاده کنید. […]
2017-11-16

پیشروبوگراف

اسپیروگراف یا چرخ‌نگار که در ایران با نام دوایر جادویی اقلیدس شناخته می‌شود و برای کشیدن اشکال هندسی پدید آمده از منحنی‌های ریاضی می‌باشد. اساس کار […]