2022-02-09

هواپیمای ملخی

این هواپیمای ملخی تک موتوره علاوه بر داشتن گیرباکس سرعتی برای چرخش سریع ملخ، بر روی باند فرود نیز می‌تواند حرکت کند.
2022-01-10

مکانیزم لنگ و ربات خط‌ کشی خیابان

محمد علی حسینی با استفاده از مکانیزم لنگ، ربات جالبی ساخته است که می‌تواند کار خط کشی خیابان را مدل سازی کند.
2021-12-30

پنکه متحرک

آرمان نیکپور از دانش آموزان تلاشگر پیشروبات با استفاده از مکانیزم گیرباکس سرعتی، یک پنکه ساخته است که می‌تواند حول محور پایه خود بچرخد.
2021-11-24

ربات شوینده میوه

شستشویی مواد غذایی و میوه‌ها در زمان پاندمی کرونا اهمیت بیشتری پیدا کرده است. سپنتا با استفاده از خلاقیت خود دستگاهی ساخته است که می‌تو‌اند میوه‌ها را به صورت اتوماتیک بشورد.