2022-12-17

ایکرام ۲۰۲۲ – مسابقه‌ی خلاقیت و نوآوری دانش‌آموزی

در این مسابقه، دانش آموزان پیشروباتی در کنار دیگر دانش آموزان و دانشجویان شرکت کننده علاقه‌مند به رباتیک گردهم آمدند تا در مقابل استادان رباتیک و مکاترونیک کشور به ارائه‌ی ایده‌ها و پروژه‌های خود در بخش دانش‌آموزی خلاقیت و نوآوری کنفرانس بین‌المللی رباتیک و مکاترونیک (ایکرام ۲۰۲۲) می‌ پردازند.
2024-02-18

ایکرام ۲۰۲۳ – مسابقه‌ی خلاقیت و نوآوری دانش‌آموزی

در این مسابقه، دانش آموزان پیشروباتی در کنار دیگر دانش آموزان و دانشجویان شرکت کننده علاقه‌مند به رباتیک گردهم آمدند تا در مقابل استادان رباتیک و مکاترونیک کشور به ارائه‌ی ایده‌ها و پروژه‌های خود در بخش دانش‌آموزی خلاقیت و نوآوری کنفرانس بین‌المللی رباتیک و مکاترونیک (ایکرام ۲۰۲۳) می‌پردازند.