2017-11-16

بیل مکانیکی

چاره‌ای نیست ظاهراً نمی‌توانید بخوابید و باید از جایتان بلند شوید. چون قرار است در سرزمین خلاقیت ساخت و ساز یک پروژه‌ی ساختمانی بزرگ آغاز شود. […]
2018-05-16

ربات انسان‌نما

ربات‌های انسان‌نما طراحی و ساخته شده‌اند تا از نظر ظاهر و مکانیزم‌های حرکتی و حتی رفتاری شبیه انسان باشند. این ربات‌ها با اهداف مختلفی ازجمله تعامل […]