2017-11-15

ربات خوش‌آمدگو

دوست دارید برای خوش‌آمدگویی به مهمان‌ها یک ربات خوش‌آمدگو داشته باشید؟! می‌توانید با استفاده از قطعات OLLO یا DREAM یک ربات خوش‌آمدگو بسازید که با حرکت دادن دسته‌ای در پشت آن برای مهمان ها دست‌ تکان ‌دهد!