2017-11-14

ربات نقاش

ربات نقاش در صنعت کاربردهای بسیار دارد، از جمله رنگ‌کردن اتومبیل‌ها و ساختمان‌ها و همچنین کشیدن اشکالی که کشیدنشان سخت است مانند دایره‌ها.
2017-11-15

دست‌رباتیک (گریپر)

بیاید برای تعارف شکلات از درون ظرف به مهمان ها یک دست رباتیکی بسازیم! گرفتن شکلات از یک ربات، شاید خیلی هیجان انگیز باشد.
2017-11-15

جعبه شکلات

می‌خواهیم یه ظرف شکلات OLLO ای درست کنیم که کمی مهمان‌ها را بخندانیم، چون فقط خودتان می‌توانید درب ظرف را باز و بسته کنید! می‌دانید چطور؟
2017-11-15

ربات خوش‌آمدگو

دوست دارید برای خوش‌آمدگویی به مهمان‌ها یک ربات خوش‌آمدگو داشته باشید؟! می‌توانید با استفاده از قطعات OLLO یا DREAM یک ربات خوش‌آمدگو بسازید که با حرکت دادن دسته‌ای در پشت آن برای مهمان ها دست‌ تکان ‌دهد!