2017-09-16

سازه‌های خلاقانه کیدزلب

در روز مسابقه به هر یک از شرکت کنندگان فضایی اختصاص داده می‌شود تا سازه‌های ساخته شده در منزل را به نمایش گذاشته پیرامون آن به […]
2019-01-31

جزیره گنج

در این لیگ دانش‌آموزان باید یک ربات منجنیق با استفاده از پک دیریم شرکت رباتیس بسازند. این ربات باید بتواند محافظان گنج را به‌وسیله توپ هدف […]
2020-05-23

ربات ناهموار نورد

ربات‌های ناهموار نورد به خاطر طراحی مکانیکی خاصی که دارند می‌توانند بر روی سطوح ناهموار حرکت کنند و به همین خاطر کاربردهای بسیاری در زمینه تحقیقات […]
2021-08-03

میز معلق

در این صفحه با ساخت یک میز معلق و عجیب که به آن میز غیرممکن نیز گفته می‌شود آشنا خواهید شد.