2017-09-15

ربات‌های مریخ‌نورد

برای یک پایگاه فضایی روی سطح مریخ یک بسته‌ی حیات ارسال شده است که به دلایل مشکلاتی نامعلوم در مکانی دورتر از پایگاه فرود آمده است. […]
2017-09-15

ربات‌های امدادگر

در یک معدن ذغال سنگ حادثه‌ای باعث اشتعال رگه‌های ذغال‌سنگ شده است. ربات امدادگر مأموریت دارد با حرکت در مسیر ریل‌ها مصدومین را شناسایی نموده شعله‌هایی […]
2017-09-15

ربات‌های انباردار

در کارخانه‌ای برای جابه‌جایی مواد اولیه در انبار از یک ربات استفاده می‌شود. ربات انباردار مأموریت دارد قطعاتی را که تازه خریداری و وارد انبار شده […]